D66 gemeenteraadsverkiezing Groningen 2018

1.      Waarom moeten de kiezers van de voormalige gemeenten Haren en in het bijzonder de kiezers in Glimmen op uw partij stemmen?

Wij hebben een duidelijke visie op de nieuwe gemeente, te vinden als apart hoofdstuk in ons verkiezingsprogramma. Zoals we in de introductie aangeven: ‘D66 wil de potentiële voordelen van de nieuwe, grotere gemeente optimaal benutten voor alle inwoners. De stad kan daarbij de dorpen versterken met de sterkere stem in Den Haag en de grotere bestuurlijke- en financiële slagkracht. Andersom kan de sterke sociale binding en betrokkenheid in de dorpen de stad inspireren. D66 streeft naar kleinschaligheid, gemeentelijke dienstverlening dichtbij de mensen en betrokken en actieve inwoners in de nieuwe gemeente.’ We willen de gemeente dichtbij de inwoners houden, juist in de dorpen, maar het liefst ook in de stad!

2.      Is uw partij op de hoogte van de Glimmer dorpsvisie, die afgelopen jaar geschreven is door de inwoners van Glimmen i.c.m. vereniging Plaatselijk Belang Glimmen en houdt uw verkiezingsprogramma rekening met deze dorpsvisie? (https://pb-glimmen.nl/2018/06/08/dorpsvisie-glimmen/)

Jazeker!Ido Venhuizen, kandidaat voor de gemeenteraad namens D66 was bij de presentatie van de dorpsvisie en heeft het daar in ontvangst genomen. Deze heeft hij meegenomen en gedeeld met de fractie.

3.      Zou u enkele kernpunten willen benoemen van uw programma die interessant zijn voor het dorp Glimmen. Waar kunnen de inwoners van Glimmen meer informatie vinden over uw programma en is er een specifieke kandidaat die de kleinere dorpen van de nieuwe gemeente Groningen in de agenda heeft of bijvoorbeeld in zo’n dorp woont?

Het hoofdstuk over de nieuwe gemeente is te vinden op: https://verkiezingsprogramma.d66.nl/groningen/programma/de-nieuwe-gemeente/ .
Een paar belangrijke punten voor Glimmen uit ons programma zijn:
-Houd de ‘groene longen’ tussen de stad en de dorpen structureel groen en ga er niet bouwen
-Benut de groene gebieden tussen de dorpen en de stad als waardevolle natuur- en recreatiegebieden
-Houd bestaande voorzieningen in de dorpen zoveel mogelijk in stand
-Moedig inwoners in dorpen en wijken aan zelf een vertegenwoordigend inspraakorgaan op te zetten, zoals een dorps- of wijkraad of een coöperatieve wijkraad
Onze nr. 7, Sander Claassen, woont in Haren en ziet het ook als zijn taak om de dorpse belangen in de gemeenteraad te blijven vertegenwoordigen!