Student en Stad gemeenteraadsverkiezing Groningen 2018

  1. Waarom moeten de kiezers van de voormalige gemeente Haren en in het bijzonder de kiezers in Glimmen op uw partij stemmen?

Student & Stad is in 1993 opgericht door een groep studenten. Zij vonden dat er in de gemeentepolitiek veel óver jongeren werd gepraat, maar te weinig mét jongeren. Een jaar later stelden zij zich verkiesbaar. En met succes, want sinds 1994 heeft Student & Stad haar plek in de gemeenteraad niet meer afgestaan. Inmiddels is Student & Stad uitgegroeid tot een volwassen politieke partij. Het unieke aan Student & Stad is dat het de enige progressieve lokale partij in Groningen is. Wij laten ons niet leiden door een ideologie. Een politiek stokpaardje is niet voldoende; wij zijn pas tevreden als iets echt werkt.

 

De kiezers in Glimmen stemmen op Student & Stad, omdat zij net als wij oog hebben voor de toekomst. We willen Glimmen en de nieuwe gemeente Groningen toekomstbestendig maken door in 2035 energieneutraal te zijn. Dit betekent dat we actief willen investeren in duurzame energie: windmolens, zonnepanelen en het warmtenet.

 

Student & Stad is daarnaast dé fietspartij en geeft de fietser zoveel mogelijk (letterlijk) voorrang. Denk hierbij aan het investeren in kwalitatief goede fietspaden. Fietsen is gezond, duurzaam en bovendien een betrouwbare manier om van A naar B te komen. We zijn van mening dat het voor Groningers moet lonen om de auto te laten staan en te kiezen voor de fiets.

 

  1. Is uw partij op de hoogte van de Glimmer dorpsvisie, die afgelopen jaar geschreven is door de inwoners van Glimmen i.c.m. vereniging Plaatselijk Belang Glimmen en houdt uw verkiezingsprogramma rekening met deze dorpsvisie? (https://pb-glimmen.nl/2018/06/08/dorpsvisie-glimmen/)

We zijn op de hoogte van de Glimmer dorpsvisie. Op de eerste plaats hebben wij in eerdere debatten aangegeven dat een fusie er voor kan zorgen dat een kleinere gemeente raakt ondergesneeuwd. Daarom denken wij dat het heel goed is dat deze visie is opgesteld. Onze boodschap is dat wij als partij de komende periode vooral veel willen zien en horen van wat er in Glimmen gebeurt en willen leren van de initiatieven in het dorp. Student & Stad ziet het niet zitten om meteen veranderingen aan te brengen en een soort stadsmodel over Glimmen te plakken.

 

We willen samen met de Glimmenaren gaan kijken naar hoe zij kunnen profiteren van de samenvoeging met Groningen en vice versa. Concreet vinden we het interessant om samen met het dorp te kijken naar het realiseren van starterswoningen, zodat er meer gezinnen kiezen voor wonen in Glimmen. Bovendien ontlast dit de druk op de overhitte woningmarkt in de stad.

  1. Zou u enkele kernpunten willen benoemen van uw programma die interessant zijn voor het dorp Glimmen. Waar kunnen de inwoners van Glimmen meer informatie vinden over uw programma en is er een specifieke kandidaat die de kleinere dorpen van de nieuwe gemeente Groningen in de agenda heeft of bijvoorbeeld in zo’n dorp woont?

  • Inzetten op het bijbouwen van woningen. In het bijzonder het realiseren van woningen voor starters;
  • Ruim baan geven fietser en investeren in fietsroutes;
  • Toewerken naar hoogwaardig openbaar vervoer door een OV-visie op te stellen om de stad bereikbaar te houden, bussen te verduurzamen en in te zetten op een snellere treinverbinding met de Randstad;
  • Inzetten op een breed cultuuraanbod en ruimte voor evenementen;
  • Ervoor zorgen dat Groningen in 2035 energieneutraal is;
  • De Groningse economie versterken door start-ups te ondersteunen om uit te groeien tot scale-ups en grote bedrijven te verleiden om zich in Groningen te vestigen.

 

Op https://www.studentenstad.nl/ is alle informatie te vinden over onze lijst met kandidaten, standpunten en het verkiezingsprogramma.