VVD gemeenteraadsverkiezing Groningen 2018

  1. Waarom moeten de kiezers van de voormalige gemeenten Haren en in het bijzonder de kiezers in Glimmen op uw partij stemmen?

Kijk op de nieuwe gemeente van de VVD: Groningen staat voor het beste van drie werelden. De weidsheid van het Groninger land in Ten Boer, Haren als beste woongemeente en de bruisende stad als middelpunt. We zien de toekomst van Groningen met optimisme en vertrouwen tegemoet.

In de nieuwe gemeente verandert de verhouding tussen stad en platteland. We kunnen veel leren van de nieuwe dorpen van de gemeente Groningen. Laten we dat dan ook doen! Er zijn veel grotere en kleinere kernen met allemaal hun eigenheid, hun eigen problematiek en hun eigen kijk op goed leven. De VVD vindt het belangrijk dat deze eigenheid van de dorpen zoals Glimmen behouden blijft, daarnaast moet Glimmen ( en natuurlijk ook de andere dorpen) kunnen profiteren van de kennis en het netwerk van de nieuwe grote gemeente.

Groningen is een bloeiende en bruisende gemeente: de hoofdstad van het Noorden. Goed leven in Groningen is waar wij voor staan de komende jaren. Kortom: de gemeente is goed om te wonen, te studeren, te ondernemen, te werken en te ontspannen. De gemeente zorgt er ook voor dat je je leven mag inrichten zoals jij dat wilt, met veel eigen verantwoordelijkheid en het vertrouwen dat je doet wat goed is. En de gemeente steekt een helpende hand uit als je dit nodig hebt.

De VVD is ambitieus: maakt duidelijke keuzes op het gebied van wonen, economie en financiën. Zo willen we vaart maken met woningbouw. Nieuwe woningen zullen vooral gerealiseerd worden binnen de bebouwde kom. Daarbij staan wij voor behoud van de groene buffers tussen stad en buitendorpen. De VVD is trots op het diverse karakter van de oude gemeente Haren, de meren, de bossen en de polders en dat willen we zeker behouden. Daarnaast is onze ambitie is om in 2020 gasloos te gaan bouwen.

Het gaat goed met de economie. Een groeiende economie zorgt voor meer werkgelegenheid en maakt dat minder mensen aan de kant blijven staan. Iedereen moet meedoen. Het MKB en de landbouw willen we meer ruimte geven door overbodige regels af te schaffen. We willen dat kinderen veilig kunnen opgroeien en goed onderwijs krijgen. Ouderen moeten kunnen rekenen op voldoende zorg in de eigen omgeving.

Ondanks dat de gemeente Groningen groter is dan de gemeente Haren was, zetten wij in op een makkelijk bereikbare overheid. Dus een gebiedsteam voor de voormalige gemeente Haren in Haren zelf waar inwoners met al hun vragen terecht kunnen.

 

Kortom: We zien de toekomst van de nieuwe gemeente Groningen met optimisme en vertrouwen tegemoet.

 

  1. Is uw partij op de hoogte van de Glimmer dorpsvisie, die afgelopen jaar geschreven is door de inwoners van Glimmen i.c.m. vereniging Plaatselijk Belang Glimmen en houdt uw verkiezingsprogramma rekening met deze dorpsvisie? (https://pb-glimmen.nl/2018/06/08/dorpsvisie-glimmen/)

 

De VVD is niet specifiek ingegaan op de afzonderlijke dorpsvisies, maar wel op de eigenheid van de dorpen, zoals hierboven reeds benoemd:  De VVD is trots op het diverse karakter van de oude gemeente Haren, de meren, de bossen en de polders en dat willen we zeker behouden.

  1. Zou u enkele kernpunten willen benoemen van uw programma die interessant zijn voor het dorp Glimmen. Waar kunnen de inwoners van Glimmen meer informatie vinden over uw programma en is er een specifieke kandidaat die de kleinere dorpen van de nieuwe gemeente Groningen in de agenda heeft of bijvoorbeeld in zo’n dorp woont?

De VVD heeft aandacht voor de agrarische ondernemer, de ondernemers/MKB-ers en het toerisme, zeker ook in de buitengebieden. Daarnaast wil de VVD het landelijk gebied niet volbouwen.

Meer hierover kunt u lezen in ons verkiezingsprogramma: www.vvdgroningen.nl

De VVD heeft op dit moment geen kandidaten uit Glimmen op de lijst staan, wel heeft de VVD bij de eerste 8 2 inwoners van Haren staan, de huidige fractievoorzitter uit Haren Ietje Jacobs – Setz op nr 2 en Harens raadslid Arnold Bergsma op nr 8.